Oncologie Spreekuur

Op de polikliniek MKA-chirurgie behandelen we ook patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied. Voor hen hebben wij elke vrijdagochtend een apart spreekuur bij onze kaakchirurgen J.P.O. Scheerlinck en A. van Veen. Zij krijgen ondersteuning door twee polikliniekassistenten.

Na een doorverwijzing van uw tandarts of huisarts komt u eerst bij de polikliniek MKA-chirurgie. Bij verdenking van een tumor krijgt u een doorverwijzing naar het oncologiespreekuur. Daar wordt altijd een OPG (foto van de hele kaak) gemaakt en er wordt een biopt afgenomen.