[av_layerslider id=’7′]

Problemen met uw gebitsprothese

Het 9a spreekuur is een apart spreekuur voor patiënten die problemen hebben met hun kunstgebit. Er zijn heel veel patiënten in Nederland met een kunstgebit en veel van hen hebben problemen met de houvast van het kunstgebit.

Om een goed behandelvoorstel te doen, bekijken we het gebit zowel vanuit tandheelkundig als uit kaakchirurgisch oogpunt. Dat gebeurt op het 9a spreekuur.

9A Spreekuur

Gedeeltelijk eigen gebit

Ook patiënten die nog gedeeltelijk hun eigen tanden en kiezen hebben, maar waarbij de huisarts of tandarts problemen (tandheelkundig of  algemeen medisch) heeft om hen in de eigen praktijk te kunnen behandelen, worden soms naar het 9a spreekuur doorverwezen. Hier wordt dan een behandeltraject voorgesteld. Dit kan variëren van het maken van een nieuwe prothese tot een gecompliceerde kaakoperatie.

In de meeste gevallen verwijzen we de patiënten in de laatste fase weer terug naar hun eigen tandarts

Spreekuur

Het 9a spreekuur vindt een maal per maand plaats op een donderdagmiddag.

U komt na een doorverwijzing van uw tandarts of huisarts altijd eerst terecht bij de polikliniek Kaakchirurgie. Daar wordt u als het nodig is doorverwezen naar het 9a spreekuur.

Tandarts G. Klomp van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde en kaakchirurg J.Hes zijn de aanwezige artsen. Zij worden ondersteund door de polikliniekassistenten van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde.

Beoordeling door zorgverzekeraar

Soms is bij het 9a spreekuur ook een adviserend tandarts van de zorgverzekeraar aanwezig. Die beoordeelt of uitgebreidere en moeilijkere behandelingen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding.

Behandeling

De behandelprocedure kan soms wel een jaar in beslag nemen, maar na behandeling kunnen de patiënten vaak weer beter functioneren. Voor de zorg die voortkomt uit het 9A spreekuur is altijd een machtiging noodzakelijk.

© Copyright 2013-2016 - MKA Midden-Brabant. Website door Sounds Like Sander