Artikelen door Ashley Oprins

9A Spreekuur

Het 9a spreekuur is een apart spreekuur voor patiënten die problemen hebben met een goede houvast van hun kunstgebit. Voor een goed behandelvoorstel bekijken we het gebit vanuit tandheelkundig en kaakchirurgisch oogpunt. Gedeeltelijk eigen gebit Ook patiënten die nog gedeeltelijk hun eigen tanden en kiezen hebben, worden soms naar het 9a spreekuur doorverwezen. Bijvoorbeeld wanneer uw huisarts of […]

Oncologie Spreekuur

Op de polikliniek MKA-chirurgie behandelen we ook patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied. Voor hen hebben wij elke vrijdagochtend een apart spreekuur bij onze kaakchirurgen J.P.O. Scheerlinck en A. van Veen. Zij krijgen ondersteuning door twee polikliniekassistenten. Na een doorverwijzing van uw tandarts of huisarts komt u eerst bij de polikliniek MKA-chirurgie. Bij verdenking van een tumor krijgt […]

Schisis Spreekuur

Schisis betekent spleet. Als uw kind een schisis heeft, dan is er sprake van een spleet in de lip, kaak en/of het zachte of harde gehemelte. De schisis kan aan één kant zitten – rechts of links – of dubbelzijdig zijn. Soms zit de schisis alleen in de lip, maar hij kan ook in de […]