Nazorg bij sluiting open antrum

Met toestemming overgenomen; AZG, 02-04-2001